top of page

הייפר 22 ליטר

תיק ההחתלה Hyper הוא תיק החתלה רב תכליתי בנפח של 22 ליטר.
גודל התיק מותאם גם לתאומים לנשיאת פריטים רבים בשל חלוקת התאים הרחבה שבתיק.
התיק נועד לייצר חווית משתמש נעימה ופרקטית לכל הורה בעת נשיאת התיק או אחיזתו בשל משקל נמוך של כ-30% בהשואה לתיקים אחרים.


לסיכום: תיק זה מאפשר לשאת יותר בהרבה פחות מאמץ.

 תיק הייפר 22 ליטר
מחיר מומלץ ל- : 390 ש"ח / €98

18 ליטר - Middy

תיק החתלה 18 ליטר - MIDDY מחיר ממולץ 369 ש"ח / 92€

תיק החתלה 20 ליטר 

20 ליטר - STYLIE 

זמין בשחור | אפור | וָרוֹד | ג'ינס | אבן

מחיר מומלץ: 380 ש"ח /€95

bottom of page